Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next
Top 5 Positive Customer Reviews for glass li
the product bohužel po vyzkoušení zjištěno,že výrobek je absolutně nefunkční.vyzkoušeno na několika svářečkách.nastavení žádného ovládacího prvku nereagguje. 145/5000 Unfortunately, after testing it was found that the product is absolutely inoperative. It has been tested on several welders. The control of any control element does not respond to the order